For the ladies

SLUŽBA        CENA
1. Haircut
Women(short hair) 600,- Kč
Women(medium hair) 700,- Kč
Women(long hair) 800,- Kč
Edging women to dry hair 300,- Kč
Haircut bangs 120,- Kč
2. Hair styling
Short hair 400,- Kč
Medium hair 500,- Kč
Long hair 600,- Kč
3. Coloring
Short hair От/Od 800,- Kč
Medium hair От/Od 1000,- Kč
Long hair От/Od 1.300,- Kč
4. Shampooing,drying 200,-Kč
Hair mask 50-100,,- Kč
5. Highlights
Short hair От/Od 1.100,- Kč
Medium hair От/Od 1.300,- Kč
Long hair От/Od 1.500,- Kč
6.Perming hair
Short hair 1.400,- Kč
Medium hair 1.700,- Kč
Long hair 2.100,- kč
7. Treatment(1 ampoule) 120,- Kč
8. Hair Treatment Botox
Short hair 900-1.100-Kč
Medium hair 1.400-1.900,- Kč
Long hair 2.100-2.800,- Kč
9. Hair straightening Brazil Keratin
Short hair 1.900,- Kč
Medium hair 2.300-2.800,- Kč
Long hair 3.000-5.000,- Kč
10. Golden hair treatment 300-600,- Kč
11. Eyelash Extensions 900,- Kč
12. Make-up 500,-Kč

For men

SLUŽBA CENA
1. СТРИЖКА 1. Men’s Haircut
Men ( model Haircut) 450,- Kč
Men(haircut machine) 300,-Kč
Men (Haircut shaved) 100,-Kč
Children haircut 300,- Kč
Men (coloring) От/Od 700,- Kč
2. Edging 120,- Kč
3. Clearance beard,mustache 120,- Kč
Ceník platný od 20. dubna 2015
Kristina Tumasova